[in English below] Rivetto on viinitila neljännessä sukupolvessa Piemonten sydämessä. Tilan nykyisen omistajan, Enricon, isoisoisä perusti tilan vuonna 1902. Enrico otti vetovastuun tilasta vuonna 1999. Hän aloitti luomuviljelyn vuonna 2011 (virallinen sertifiointi vuonna 2016) ja siitä hän jatkoi biodynaamiseen viljelyyn vuonna 2015 (virallinen sertifiointi 2019). Enricon ajatuksena on kehittää biodiversiteettiä niin pitkälle kuin mahdollista. 15 hehtaarin viinitarhoilla kasvaa köynnösten lomassa hedelmäpuita, viljaa, yrttejä ja erilaisia vihanneksia. Ne puolestaan houkuttelevat hyönteisiä ja lintuja, ja näin luonto muodostaa oman ekosysteeminsä. Eli toisin sanoen Rivetton tilalla arvostetaan luontoa minimaalisella interventiolla. Enricon sanojen mukaisesti luomu ja biodynaamisuus ovat keinoja eivät tuloksia. Ja näistä työn ”hedelmistä” Enrico valmistaa upeita viinejä, jotka ovat saaneet sekä Italiassa että kansainvälisillä markkinoilla erinomaisen vastaanoton. Vuosien saatossa Rivetton viinejä on muun muassa valittu ”Vuoden Baroloksi” ja listattu maailman parhaimpien viinien TOP100-listalle. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Rivetto is a fourth-generation winery in the heart of Piedmont. The great-grandfather of the current owner, Enrico, founded the winery in 1902. Enrico took over in 1999. He started organic farming in 2011 (official certification in 2016) and from there he continued to biodynamic farming in 2015 (official certification 2019). Enrico's idea is to develop biodiversity as far as possible. In the 15-hectare vineyards, fruit trees, grain, herbs and various vegetables grow next to the wines. They attract insects and birds, and this is how nature forms its own ecosystem. In other words, at Rivetto's, nature is valued with minimal intervention. According to Enrico, organic and biodynamic are means, not results. And from these "fruits" of work, Enrico makes wonderful wines that have received excellent reception both in Italy and on the international market. Over the years, Rivetto's wines have, among other things, been chosen as "Barolo of the Year" and listed on the TOP100 list of the world's best wines. www.rivetto.it ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viinit / Wines: 3 lipuketta – Rivetto Barbaresco Marcarini 2017 4 lipuketta – Rivetto Barolo del Comune di Serralunga d'Alba 2018 5 lipuketta – Rivetto Barolo Leon Riserva 2016 8 lipuketta – Rivetto Barolo Leon Riserva 2009* * = Rare & fine (avataan yksi pullo tiettyyn kellonaikaan)