Käyttöehdot

Käyttämällä Ceesta Oy:n (jäljempänä Ceesta) www.grandvin.fi -sivuja sitoudut seuraaviin käyttöehtoihin:

Hyväksymällä seuraavat käyttöehdot, sihttp:\\/\\/grandvinhelsinki.fia on oikeus käyttää näitä www-sivuja.

Vieraillaksesi näillä sivuilla sinun täytyy olla täysi-ikäinen. Sivut sisältävät tietoja miedoista alkoholijuomista.

Näiden www-sivujen sisältö on suojattu kopioinnilta ja jäljittelyltä kansainvälisten lakien ja sopimusten nojalla. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nämä www-sivut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Ceesta ei takaa, että näiden www-sivujen käyttö olisi häiriötöntä. Ceesta pidättää itselleen oikeuden muuttaa näiden www-sivujen sisältöä tai estää niihin pääsy milloin tahansa.

Näiden www-sivujen sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Ceesta ei vastaa millään tavalla näillä www-sivuilla olevien tietojen tai materiaalin saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuudesta tai sisällöstä. Ceesta ei vastaa suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät näiden www-sivujen käyttöön tai mahdollisuuteen käyttää niitä. Jollei nimenomaisesti toisin todeta, minkään näillä www-sivuilla ei voida katsoa oleva osa Ceestan yleisiä myynti- tai toimitusehtoja.

Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä muihin www-sivuihin. Ceesta ei vastaa tällaisten ulkopuolisten www-sivujen sisällöstä.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Kaikki näistä käyttöehdoista tai näiden www-sivujen käytöstä aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Ceesta pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin ja mistä syystä tahansa. Käyttämällä näitä www-sivuja sitoudut myös tällaisiin muutoksiin. Sen johdosta sinun tulisi aika ajoin lukea uudelleen nämä käyttöehdot.